Spravodajstvo

Práce v priemyselnom parku Valaliky napredujú. V riešení je zásobovanie pitnou vodou aj kanalizácia

V rámci zákazky je nutné obnoviť zásobovací vodovod Bukovec – Šaca od odbočky nad obcou Malá Ida po existujúci vodojem 2 x 1 000 metrov kubických Šaca a vybudovať nový vodojem Šaca s objemom 2 x 3 500 m3, ktorý bude primárne napájaný z vodovodného radu Bukovec – Šaca a sekundárne z novovybudovaného výtlačného potrubia napojeného na vodovodné rady Turňa – Drienovec cez automatickú tlakovú stanicu s akumulačnou nádržou v Šaci.

„Z nového vodojemu Šaca bude vybudované prívodné potrubie pitnej vody pre strategické územie, odkiaľ bude vybudovaná vetva vodovodného potrubia pre strategické územie a vetva vodovodného potrubia, ktorá napája obec Valaliky s možnosťou napojenia priľahlých obcí Geča, Čaňa, Gyňov, Belža,“ uvádza sa ďalej v oznámení. Z vybudovania vetvy vodovodu v smere obce Haniska bude zase možnosť napojenie obcí Haniska, Sokoľany, Bočiar.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park ešte koncom januára informovala, že začala s podávaním žiadostí o stavebné povolenia. Týkajú sa výstavby externej infraštruktúry, inžinierskych sietí a cestného napojenia pre automobilku Volvo. Prvá časť stavebných povolení by mala byť ukončená do konca júna, výstavba sa začne hneď po ich získaní. Spoločnosť podala žiadosti na Okresnom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade Košice – okolie a na Ministerstve dopravy SR.

Zdroj: SITA (zol)

Príspevok Práce v priemyselnom parku Valaliky napredujú. V riešení je zásobovanie pitnou vodou aj kanalizácia je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/prace-v-priemyselnom-parku-valaliky-napreduju-v-rieseni-je-zasobovanie-pitnou-vodou-aj-kanalizacia/.

Back to top button