Stará Ľubovňa

Ponukové konanie – nebytové priestory na ul. Letná 6 (OD Družba)

Mesto Stará Ľubovňa vyhlasuje v termíne od 16.04.2024 do 20.05.2024 do 12:00 ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov v objekte OD Družba na ul. Letnej 6 (OD Družba) v Starej Ľubovni.

Ponúkané priestory majú výmeru 57,22 m2.

Priestory budú zrekonštruované podľa dohody a požiadaviek s víťazom ponukového konania.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.staralubovna.sk/item/ponukove-konanie-nebytove-priestory-na-ul-letna-6-od-druzba/.

Back to top button