Rímskokatolícka cirkev

Pokračuje proces blahorečenia zakladateľa hnutia Spoločenstvo a Oslobodenie

V Ríme sa uskutoční prvé verejné zasadnutie milánskeho arcibiskupa Mons. Maria Delphiniho v rámci svedeckej fázy procesu blahorečenia a kanonizácie Božieho služobníka pátra Luigiho Giussaniho.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416036.

Back to top button