Západný dištrikt

Pastorálna konferencia ZD ECAV

SME SI BLIŽŠIE, AKO SME SI MYSLELI   Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku zorganizoval v pondelok 8. apríla t. r. vo Zvolene výročnú Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu, ktorej sa zúčastnilo 50 evanjelických farárov a faráriek. Výnimočná bola nielen zaujímavou témou „Večera Pánova – ekumenický dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi“, ale aj tým, že […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zdecav.sk/pastoralna-konferencia-zd-ecav/.

Back to top button