Rímskokatolícka cirkev

Pápež František: Ježiš zvíťazil nad zlom, urobil z kríža most k vzkrieseniu

„Pozdvihni k nemu každý deň svoje ruky, aby si ho chválil a velebil; volaj k nemu o nádejach svojho srdca, zver mu svoje tajomstvá. Boh miluje túto živú, konkrétnu modlitbu vychádzajúcu zo srdca.“

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240416028.

Back to top button