Bratislava Legionárska

Nepovoláva perfektných

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Ján 21, 16: „Pas moje ovečky!“   Milí bratia a milé sestry! Viaceré biblické postavy majú aj svoj symbol. Napr. evanjelisti bývajú znázorňovaní pomocou symbolov štyroch bytostí na základe videnia proroka Ezechiela (1, 1 – 10). Matúš sa spravidla spája so symbolom anjela, Marek leva, Lukáš býka a […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://legionarska.sk/nepovolava-perfektnych/.

Back to top button