Rímskokatolícka cirkev

Ekumenická rada cirkví: Vojna na Ukrajine, ani žiadna vojna nie je svätá

Svetová rada cirkví (World Council of Churches – WCC) vo svojej nóte kritizuje dekrét, ktorý 27. marca schválila Svetová rada ruského ľudu pod vedením pravoslávneho patriarchu Kirilla a v ktorom sa agresia na Ukrajine definuje ako nadprirodzená. „Vojna je nezlučiteľná so samotnou Božou podstatou a je proti základným kresťanským a ekumenickým princípom“, uvádzajú členovia Svetovej rady cirkví a odsudzujú inváziu na Ukrajinu ako „nezákonnú a neospravedlniteľnú“.

Čítaj celé

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2024-04/ekumenicka-rada-cirkvi-vojna-na-ukrajine-nie-je-svata.html.

Back to top button