MESTO LEVOČA SA OPÄŤ ZAPÁJA DO KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLI

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.levoca.sk/aktuality/2023/mesto-levoca-sa-opat-zapaja-do-kampane-do-prace-na-bicykli/.

Back to top button