Komunitám, ktoré čelia genocíde, pomáha projekt „Zraniteľní ľudia“

Projekt Vurnerable people – Zraniteľní ľudia je nezisková ľudskoprávna organizácia, ktorá vykonáva pomoc etnickým a náboženským komunitám, ktoré čelia genocíde. Tento projekt je motivovaný katolíckym sociálnym učením.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230531050.

Back to top button