Svätodušný víkend bol v Kežmarku príležitosťou upevniť farskú rodinu

Vo farnosti Kežmarok pripravili  pastoračné aktivity zamerané na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V piatok večer 26. mája sa v miestnej Bazilike Svätého kríža konala pobožnosť Via lucis – Cesta svetla. Celej pobožnosti dominovala symbolika svetla. V strede pred oltárom bola umiestnaná veľkonočná svieca, okolo ktorej zástupcovia jednotlivých spoločenstiev postupne zažali 14 sviec. Prítomní veriaci si v závere obnovili svoje krstné sľuby.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230529019.

Back to top button