Predseda ZMOS Branislav Tréger na sneme Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí

Spišská Teplica – 26. marca 2023 – Predseda ZMOS Branislav Tréger navštívil snem Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, na ktorom hovoril o viacerých aktuálnych témach zo života samospráv.Snem, ktorý sa uskutočnil v piatok 24. marca 2023 v spoločenskej sále Obecného úradu v Spišskej Teplici, zvolal a viedol predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí Štefan Bieľak. Predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger sa kolegom z tatranského a podtatranského regiónu prihovoril v úvode snemu.Vo svojom vystúpení podrobnejšie hovoril o viacerých témach, ku ktorým ZMOS vystupoval a rokoval nich s predstaviteľmi vlády a jednotlivých ministerstiev. Išlo napríklad o školský zákon, stavebný zákon, sociálnu oblasť i zákon o obecnom zriadení. Reč prišla aj na tzv. „legislatívnu smršť“, o zastavenie ktorej predstavitelia ZMOS žiadali aj počas rokovania s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.„Najviac nás samozrejme v tomto období trápia vysoké ceny energií. Tejto téme venujeme veľkú pozornosť. Naposledy v stredu 22. marca 2023 sme sa na Úrade vlády SR zúčastnili stretnutia s predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev ohľadom aktualizácie kompenzačného mechanizmu pri vysokých cenách energií (podrobnejšie sme o rokovaní písali TU). Ďalšie stretnutie sa má konať o dva týždne,“ informoval Branislav Tréger.Kolegom a kolegyniam zo samospráv poďakoval za ich prácu pre občanov aj v tomto náročnom období. Pripomenul, že tak, ako ZMOS avizoval, mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine, dostanú finančnú pomoc z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu za 127 miliónov eur, ktorá je určená pre takmer 1 500 miest a obcí. O výzve sme aktuálne informovali TU.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zmos.sk/oznamy/predseda-zmos-branislav-treger-na-sneme-regionalneho-zdruzenia-tatranskych-a-podtatranskych-obci.html.

Back to top button