Oznámenie o uložení listovej zásielky na miestnom úrade

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Dúbravka, že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Branislav Benkovič
  v lehote do 24.03.2023
 • Darko Papic
  Vlastislav Starcinski
  v lehote do 29.03.2023
 • ANH HA NGOC
  Ing. Miroslav Búran
  v lehote do 30.03.2023
 • Juraj Brejčák
  v lehote do 31.03.2023
 • Tóthová Lea CH.
  Jozef Hanulec
  v lehote do 06.04.2023
 • Ľudovít Polák
  Richard Vala
  Tatiana Pašeková
  v lehote do 11.04.2023
 • Aleksandar Krasnic
  Štefan Smutný
  v lehote do 14.04.2023
 • Ing. Karol Vojáček
  Igor Mazúch – Hadrga
  v lehote do 20.04.2023

  Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2023

   Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Elektronicka-uradna-tabula-oznamy/Vseobecna-uradna-tabula/oznamenie-o-ulozeni-listovej-zasielky-na-miestom-urade-1.html.

   Back to top button