Vo farnosti Kežmarok sa rozhodli ponúknuť manželom Manželské večery

Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230323022.

Back to top button