V piatok začína tohtoročná akcia Za krajšie mesto

Celomestské podujatie, v rámci ktorého si môžu obyvatelia Banskej Bystrice vyčistiť a skrášliť okolie svojich domov, už tradične prichádza s jarným obdobím. Účelom je najmä vyčistenie verejných priestranstiev, ako aj medziblokovej zelene na sídliskách od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Súčasne i zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov. Pri realizácii akcie […]

The post V piatok začína tohtoročná akcia Za krajšie mesto appeared first on BBonline.sk.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://bbonline.sk/v-piatok-zacina-tohtorocna-akcia-za-krajsie-mesto/.

Back to top button