V Slovenskej katolíckej misii Bruseli bola výstava sviec, ktoré urobila sestra Marianna

V Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola v nedeľu výstava sviec, ktoré urobila sestra Marianna Poláková z Congregatio Jesu.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230320020.

Back to top button