Kežmarok

Verejná vyhláška – Alexandra Fedorová

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/verejna-vyhlaska-alexandra-fedorova/.

Back to top button