Bratislava - Petržalka

Štatút dočasného útočiska sa predlžuje

K výkazu o poskytovaní ubytovania odídencom z Ukrajiny je potrebné aj potvrdenie z matriky. Dátum 24. január v mnohých evokuje príjemné pocity spojené s ich narodením alebo inou slávnostnou udalosťou vhodnej na oslavu. No je tu aj opačná strana mince. Číslo 24 pre mnohých symbolizuje začiatok smutného a najmä krutého osudu mnohých našich susedov na […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.petrzalka.sk/2023-01-24-statut-docasneho-utociska-sa-predlzuje/.

Back to top button