Kremnica

Kremnický meštiansky spolok chce zvýrazňovať pamäťovú stopu výnimočného mesta ( + FOTO)

V historickej kočiarni kremnickej radnice sa dnes konalo slávnostné valné zhromaždenie Kremnického meštianskeho spolku, spojené s imatrikuláciou jeho zakladajúcich členov a tiež čestných členov spolku. Prítomní na ňom zložili sľub členov spolku, ktorý je inšpirovaný historickým textom prísahy z roku 1667, ktorú skladali novoprijímaní mešťania kremnickej mestskej rade.Nový spolok, ktorý zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR na sklonku uplynulého roka, chce zamerať svoju činnosť na sprítomnenie bohatej histórie a tradícií Kremnice. Ako povedal počas imatrikulácie predseda a iniciátor spolku Marian Sikorai, spolupracovať chcú pri propagácii historických tradícií mesta  s Kremnickým baníckym spolkom, Spolkom kremnických minciarov, či miestnym odborom Matice slovenskej. Členov spolku dekorovali šerpami, ktoré budú spoločne so zástavou a historickým odevom patriť k vonkajším znakom členov spolku. Spolok sa chce podieľať na oživení kultúrneho a spoločenského priestoru v meste a už v tomto roku pripravuje niekoľko akcií. K tým kľúčovým by mali patriť niekoľkodňové oslavy založenia mesta, ktoré by mali trvať vždy od 17.  – 25. novembra.17. novembra 1328 udelil Karol Robert z rodu Anjou Kremnici mestské privilégiá a 25. novembra zas slávime sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá je patrónkou nášho mesta. Hoci to bola v minulosti v Kremnici veľká slávnosť, spojená s hodmi, časom upadli oslavy jej patronícia do zabudnutia. Teraz je šanca, že by sa pekné zvyky predkov mohli opäť oživiť. Spolok chce však pripraviť aj ďalšie akcie, o ktorých bude Kremničanov informovať.Ako na imatrikulácii konštatoval primátor Martin Novodomec, občianske aktivity tohto druhu sú v meste vítané a budú ich podporovať.Slávnostné valné zhromaždenie umocnili poetické vstupy Matildy Olbrichtovej a príhovory zástupcov spolkov a združení v meste.(KN)  

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kremnica.sk/oznamy/kremnicky-mestiansky-spolok-chce-zvyraznovat-pamatovu-stopu-vynimocneho-mesta-foto-.html.

Back to top button