Bratislava - Ružinov

Informácia o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby – „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 06 – Administratívna budova 2″ – v k. ú. Nivy

Zverejnené 24.01.2023 – 01.01.1970. Značka: SU/CS 3066/2023/5/LBR. Popis: do doby právoplatného ukončenia stavebného konania.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9908.

Back to top button