Žiar nad Hronom

Všetko, čo by ste mali vedieť o referende

V sobotu, 21. januára 2023 sa uskutoční referendum. Pripravili sme si pre vás zhrňujúci článok o tom, čo potrebujete vedieť, pokiaľ sa ho chcete zúčastniť.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00. Hlasovať môže každý oprávnený volič, ktorý najneskôr v deň referenda dovŕši plnoletosť, teda 18 rokov. Voliči budú rozhodovať o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR. Ako informuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, referendum vyhlásila prezidentka na základe petície občanov prijatej v auguste 2022.

Počas referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď áno alebo nie. Vo volebnej miestnosti musí taktiež predložiť občiansky preukaz.

Ako uvádza Erika Rajčanová z odboru vnútornej správy, pokiaľ sa voliť v deň konania referenda nebude nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Tento preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz môže volič požiadať osobne, a to najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, teda najneskôr v piatok, 20. januára 2023 počas úradných hodín obce.

Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov (netýka sa koronavírusu) nemôžu zúčastniť referenda, môžu prostredníctvom inej osoby alebo sami požiadať mestský úrad alebo v deň konania referenda okrskovú komisiu o to, aby mohli hlasovať do prenosnej schránky mimo volebnej miestnosti. Túto požiadavku je možné nahlásiť telefonicky na mestský úrad, tel. č. 045/678 71 57 – Erika Rajčanová, v termíne do piatka 20. 01. 2023 do 15.00 hod.

Pokiaľ máte v čase konania referenda koronavírus, je zabezpečený špeciálny spôsob hlasovania oprávnených voličov v referende. Oprávnený volič môže podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke špeciálnej okrskovej volebnej komisie mesta svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu

Zoznam ulíc a okrskov pre Referendum 2023 nájdete TU.

Informácie pre voliča nájdete TU .

(kh)

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ziar.sk/news.php?NewsID=4612.

Back to top button