Bratislava - Nové Mesto

Ste aktérom v oblasti kultúry, športu alebo voľného času? Chcete aj vy prispieť ku kvalitnejšiemu životu v našej mestskej časti?

Chceme vytvárať podmienky pre umeleckú tvorbu, živý, rozmanitý a kultúrou naplnený verejný priestor. Chceme podporiť tvorivé vyjadrenie obyvateľov …

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/ste-akterom-v-oblasti-kultury-sportu-alebo-volneho-casu-chcete-aj-vy-prispiet-ku-kvalitnejsiemu-zivotu-v-nasej-mestskej-casti/.

Back to top button