Bratislava - Nové Mesto

Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v byte č. 63, Vajnorská 98e, Bratislava“ na pozemku parc. č. 15123/82, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave

Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v byte č. 63, Vajnorská 98e, Bratislava“ na pozemku parc. č. 15123/82, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/rozhodnutie-stavebne-upravy-v-byte-c-63-vajnorska-98e-bratislava-na-pozemku-parc-c-1512382-katastralne-uzemie-nove-mesto-v-bratislave/.

Back to top button