Spravodajstvo

Polícia v roku 2022 zaevidovala v Trnavskom kraji 5522 trestných činov

Z celkovej kriminality polícia riešila 1750 prípadov majetkových trestných činov, 1351 prípadov ekonomickej trestnej činnosti a 363 činov násilnej povahy.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/regiony/policia-v-roku-2022-zaevidovala-v-trnav/688247-clanok.html.

Back to top button