Spravodajstvo

Partizánske malo na začiatku roka 20.968 obyvateľov, viac bolo žien

Počas minulého roka sa narodilo 149 detí, z toho 77 chlapcov a 72 dievčat.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/regiony/partizanske-malo-na-zaciatku-roka-209/688276-clanok.html.

Back to top button