Spravodajstvo

ONLINE: Ruský útok na Ukrajinu trvá už 330 dní

Teraz.sk sleduje situáciu na Ukrajine ONLINE.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/zahranicie/online-rusky-utok-na-ukrajinu-trva-u/688205-clanok.html.

Back to top button