Bratislava - Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – ZS a RR bod BA, ostrov Kopáč, BA_OKO – katastrálne územie Ružinov v Bratislave

Zverejnené 19.01.2023 – 06.02.2023. Značka: SU/CS 649/2023/3/JLI – 2. Popis: Deň doručenia: 03.02.2023.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9887.

Back to top button