Spravodajstvo

Do DOD Trnavskej univerzity v Trnave sa zapojí všetkých päť fakúlt

Najbohatší program pre stredoškolákov i verejnosť si pripravila Filozofická fakulta.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/regiony/do-dod-trnavskej-univerzity-v-trnave-sa/688384-clanok.html.

Back to top button