Spravodajstvo

Bežný účet platobnej bilancie eurozóny bol v novembri prebytkový

Podľa údajov ECB zaznamenala eurozóna v novembri upravený prebytok bežného účtu 13,6 miliardy eur po deficite 500 miliónov eur mesiac predtým.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/ekonomika/bezny-ucet-platobnej-bilancie-euroz/688311-clanok.html.

Back to top button