Bratislava - Ružinov

Zverejnenie zámeru – Listová 4

Zverejnené 24.11.2022 – 13.12.2022.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9698.

Back to top button