Banská Bystrica

Jesenný zber nebezpečného odpadu

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok patria autobatérie, batérie, farby, lieky, motorové, jedlé minerálne, syntetické a oleje či olejové filtre, odpadové chemikálie, znečistené obaly, plasty či textílie a vody znečistené škodlivinami. Ďalej sú to ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovače, vývojky a výbojky, odpad s obsahom nebezpečných látok, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče. Obyvatelia môžu odpad bezplatne odovzdať počas […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2022/jesenny-zber-nebezpecneho-odpadu/.

Back to top button