Dobrá Niva

Služby Božie

Služby Božie sa v Dobrej Nive spravidla konajú
1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 13.00 h a
2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10.30 h.

2. október 16. nedeľa po Svätej Trojici,
SB s Večerou Pánovou
13.00 Chrám Boží
9. október 17. nedeľa po Svätej Trojici,
poďakovanie za úrody zeme
10.30 Chrám Boží
16. október 18. nedeľa po Svätej Trojici,
pamiatka posvätenia chrámu
10.30 Chrám Boží
23. október 19. nedeľa po Svätej Trojici 10.30 Chrám Boží
23. október 19. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny
30. október 20. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Chrám Boží

 3 total views,  3 views today

Automaticky prebrané zo zdroja: http://www.czdn.sk/2022/09/30/sluzby-bozie-2/.

Back to top button