Vstaň syn môj

Jeden z bratov sa spýtal sv. Sisoja (Sisoj Veľký +429): „Čo mám robiť, otče, keď padnem do hriechu?“ „Vstaň, syn môj, a spasíš sa,“ odpovedal starec. „Ale keď vstanem, ja znova padám,“ hovorí brat. „Vtedy znovu vstaň,“ odpovedal starec. „A dokedy budem padať a vstávať?“ „Dokiaľ ťa nezastihne smrť a nájde ťa alebo v dobrom, alebo v zlom. Patrí sa vždy zotrvávať v dobrom, aby ťa v nej zastihla smrť.“

Back to top button