Život vo farnostiach sledujeme za vás

Aktuálne informácie o dianí v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vo svete

Gréckokatolícke modlitby

"Som ako zázrak pre mnohých a Ty mi mocne pomáhaš." Žalm 71, 7

Aplikácia obsahuje celkovo 3,852 príspevkov za posledných 72 hodín.
Každú minútu sledujeme obsah 39 stránok, ktorý sme zatriedili do 94 kategórií.
V našej databáze sa nachádza 1,614,823 slov.

Gréckokatolícke modlitby

Aplikácia Gréckokatolícke modlitby je platforma, ktorá spája gréckokatolíckych veriacich s farnosťami a dáva evanjelium bližšie k ľuďom.

Aktuálne dianie