Trojica

Vo Svätom písme slovo Trojica nenájdeme. Avšak aj keď sa nevyskytuje, trojičná myšlienka tam je a to je najdôležitejšie.

Názov – Trojica – pochádza z gréckeho slová – Trias. Pochádza od Teofila Antiochijského, najstaršieho cirkevného spisovateľa. Na opísanie Najsvätejšej Trojice použí va slovo Trias. Hovorí  o Bohu, Božom Logose a o Božej Sofii.

Latinský názov – Trinitas – pochádza od Tertuliána. Jeho žiak Novacian, ktorý zomrel pravdepodobne za Valeriána ako mučeník (258), napísal spis De Trinitate (Trojičná náuka).

 „Cirkev sa celé stáročia usilovala nájsť výraz na označenie «Trojice». Toto úsilie trvá dodnes, lebo reč sa mení. Naše chápanie trojičného tajomstva, i keď slabé a neprimerané, je vždy ťažké formulovať.“ Naša reč môže byť iba približná a iba sčasti vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Autor: PaedDr. František Dancák
Back to top button