Svetlý týždeň

Počas 4.-5. storočia sa slávenie Paschy predĺžilo z jedného dňa na celý týždeň. Je to akoby vyváženie Veľkého – strastného týždňa k Veľkej noci.

Svetlý týždeň je akoby jedna veľkonočná nedeľa. Okrem evanjelia a prokimenu sa všetko na svätej liturgii spieva tak, ako v deň Paschy. Utiereň sa počas celého Svetlého týždňa koná takisto ako v deň vzkriesenia. Cárske dvere ikonostasu sú otvorené počas celého Svetlého týždňa. Pohrebné obrady sa v tomto čase konajú vo svetlých bohoslužobných rúchach a s veľkonočným poriadkom.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD
Back to top button