Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Svätý apoštol Alfej.

26.5. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Ovocie, zisk“. Svätého Karpa spomína Pavol v Druhom liste…

The post Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Svätý apoštol Alfej. appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://grkatba.sk/265-svaety-apotol-karpos-jeden-zo-sedemdesiatich/.

Back to top button