Spoločná služba svätiteľom

Tropár, 4. hlas

Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaob­chádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosr­den­stvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.

Kondák, 8. hlas

Ako učiteľov pravdy a ozdobu biskupského stavu – ospevuje vás Cirkev piesňami. – Vyproste svojim vrúcnym ctiteľom, – aby len dobre vždy ro­bili a zlého sa chránili. – Tak ste sa v živote správali, – nepremožiteľní víťazi.

Bohorodičník, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všet­kých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

Prokimen, 7. hlas

V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Back to top button