Spoločná služba nezištníkom a divotvorcom

Tropár, 8. hlas

Svätí nezištníci a divotvorcovia povie mená, – uzdrav­te naše choroby. – Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.

Kondák, 2. hlas

Preslávni lekári a divotvorcovia, – dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. – Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravovali – a ľuďom zdravie vracali.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do več­nej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.

Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Aleluja, 2. hlas

Verš: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

Verš: Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button