Služba svätej mučenici

Tropár, 4. hlas

Ježiš, tvoja ovečka povie meno, – volá mocným hlasom: – Milujem ťa, Ženích môj. – So slzami ťa hľadám. – Krstom som s tebou ukrižovaná i po­cho­vaná. – Pre teba trpím, s tebou chcem kraľo­vať. – Pre teba umieram, aby som s tebou vstala z mŕtvych. – Prijmi ma ako nepoškvrnenú žert­vu, – veď len z čistej lásky som sa ti obetovala. – Milostivý Bože, spas naše duše – na príhovor svojej mučenice.

Kondák, 2. hlas

Zhromaždili sme sa v tvojom svätom chráme, – slávna mučenica povie meno, – aby sme našli lieky pre naše duše i telá. – Preto k tebe vrúcne volá­me: – Prihováraj sa za nás u Krista Boha.

Bohorodičník, 2. hlas

Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 4. hlas

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.

Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.

Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Back to top button