Služba pri posvätení chrámu a na výročie posvätenia

Tropár, 4. hlas

Pane, nádherne si vyzdobil nebesá, – kde je sídlo tvojej svätej slávy. – A oblohu si nám ukázal v pl­nej kráse. – Tak navždy upevni aj tento chrám. – Na príhovor Bohorodičky vypočuj v ňom všetky prosby a modlitby, – ktoré k tebe budeme vysielať, – lebo ty si náš život a naše vzkriesenie.

Kondák, 4. hlas

Náš chrám je plný svetla ako nebo. – Osvecuje všetkých veriacich. – Preto teraz vrúcne spie­vajme: – „Pane, navždy upevni tento dom.“

Bohorodičník, 4. hlas

Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 4. hlas

Tvojmu domu, Pane, – patrí posvätná úcta na večné časy.

Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach.

Verš: Moc a veleba v jeho svätyni.

Pričasten

Pane, zamiloval som si nádheru tvojho domu – a miesto tvojho príbytku. Aleluja.

Back to top button