Sakkos

Slovo sakkos je odvodené od slov sákkos, saccus, čo znamená vrece, odev ako vrece. Je to teda vrchný odev, ktorý biskup oblieka na stichár. Sakkos nie je nič iné ako dalmatika, ktorú obliekali byzantskí cisári iba pri niektorých verejných posvätných ceremóniách.

Keď bolo toto rúcho zavedené, bolo pôvodne považované za veľké vyznamenanie a nosili ho iba patriarchovia, ktorí ho získali od cisárov a i to iba na 3 veľké sviatky v roku – Narodenie Ježiša Krista, Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – Pascha a Zoslanie Svätého Ducha.

Sakkos symbolizuje rúcho, do ktorého bol oblečený Ježiš Kristus a preto má aj podobu vreca. Prvé zmienky o používaní sakkosa pochádzajú zo 6. storočia, aj keď prvé podoby sakkosa sú opísané až v knihách z 9. storočia.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Back to top button