Príbeh dediny Konica

Na Morave je dedina, ktorá sa volá Konica. V tejto dedine je veľký chrám zasvätený Sedembolestnej. V chráme je hrobka, v ktorej je pochovaný rytier z roku 1697. Nad hrobkou je kameň, do ktorého je vytesaný rytier, ktorý kľačí pod krížom. Jeho hlava je odhalená a oči uprené na kríž. Pod tým obrazom je tento krátky nápis: „Preto som sa smrti nebál!“ Nebál sa smrti, lebo uveril Ukrižovanému, kríž poznal, bránil ho, preto kríž bol pokojom jeho srdca, nádejou i istotou jeho spásy. Preto sa nebál smrti.

Back to top button