111. Na svoju česť ti sľubujem

  1. Na svoju česť ti sľubujem, – Ježišu môj, – že všetko tebe venujem – i život svoj. –R: Len sily ráč mi viacej dať – v každej dobe, – aby som mohol vytrvať – v svojom sľube. 2. Chcem slúžiť Cirkvi, národu – bez prestania, – pomáhať chcem svojmu rodu – do skonania. – R: 3. Pre lásku k tebe, blížneho – chcem milovať, – slabého brata, biedneho – ochraňovať. – R:
Back to top button