Ľudská hodnota v Božích očiach

Istý kazateľ začal svoj príhovor trochu nezvyčajným spôsobom. Vytiahol z vrecka bankovku – stovku. Pozrel sa na zhromaždených poslucháčov a spýtal sa: „Kto by chcel túto stovku?“ Takmer všetci sa prihlásili. Povedal: „Dobre, jeden z vás ju dostane, ale najprv mi dovoľte, aby som s ňou spravil toto.“ Prstami začal húžvať bankovku ak intenzívne, že ostala veľmi pokrčená. Potom sa spýtal: „Kto chce teraz túto stovku?“ Znovu sa takmer všetci prihlásili. „Tak ešte chvíľu vydržte,“ povedal kazateľ. Hodil pokrčenú bankovku na zem, šliapol na ňu s topánkou a šúchal chvíľu po zemi. Potom ju zdvihol – úplne pokrčenú a špinavú. A znovu sa spýtal: „A kto chce teraz túto bankovku?“ Po tretí krát sa prihlásili tí istí. Vtedy im povedal: „Moji drahí, teraz ste sa naučili veľmi cennú lekciu. Nevadí, čo som urobil s tou bankovkou, nevadí, že je pokrčená a špinavá, a to preto, lebo stále ma ešte svoju hodnotu. Mnoho krát v živote sa cítime rovnako ubití, „pokrčení“ nepríjemnými situáciami a krivdami, pošpinení vlastnými i cudzími hriechmi. Niekedy sa cítime priam bezcenní… No nech sa nám už v živote prihodí čokoľvek, pamätajme, že pred Bohom nikdy nestrácame svoju hodnotu. Pre Boha, či už sme čistí alebo špinaví, uhladení alebo „pokrčení“, pre Boha sme stále cenní…“

Back to top button