Dokonalý vzťah Krásky a Zvieraťa

Rozprávky, na ktorých sme vyrastali nám ponúkali nádherné obrazy bezhraničnej lásky, ktorá sa túži odovzdať a je ochotná ísť až za hrob. Je možné aby sa zdanlivo nezlučiteľné stalo mocnejším než čokoľvek iné?

Chudobné dievča dostalo tri čarovné oriešky, vďaka ktorým si postupne získalo princovo srdce (Tri oriešky pre Popolušku). Princ, ktorého láska k Ruženke ho neopúšťa ani po mnohých ranách po sekaní tŕnia z ruží. (Šípková Ruženka) Malému princovi je jeho ruža vzácnym darom a teší sa z krásy, ktorú mu dáva (Malý princ)… Príbeh, ktorý mňa osobne zaujal je vzťah dvoch ľudí v rozprávke Kráska a Zviera.

Zviera je prekliate a nenávidí Kráskinu nehu, čistotu a hlavne jej lásku. Zviera je zahladené len a len do seba a chce sa zbaviť kliatby, ktorá je preňho každý deň nočnou morou. Zviera všetkých navôkol seba túži pretvoriť na svojich sluhov. Zviera je presvedčené len a len o svojej pravde. Zviera si je isté, že zbavením kliatby sa opäť vráti do predošlého spôsobu života. Zviera nechce prijať do svojho srdca nikoho a nič. Zviera, napriek tomuto všetkému, túži byť milované, no nevie tento cit vyjadriť nijako inak ako hnevom.

Kráska sa Zvieraťa najprv bojí, no stále hľadá na ňom to krásne. Kráska pozerá na podstatu veci, nie na to pod pozlátkou či prvý dojem. Väzenie, v ktorom sa nachádza je pre ňu miestom, kde spoznáva priateľov a nezabúda ich milovať aj s ich chybami. Kráska je ochotná počúvať. Kráskino jediné nešťastie je zdanlivo to, že sa dostala do zámku pyšného a prekliateho vládcu. Kráska napriek zatrpknutosti Zvieraťa vie, že ho miluje a prijíma a učí ho dobrosrdečnosti, odovzdanosti a bezhraničnej láske.

Nedávno sme s priateľkou išli do kina, popravde, tešil som sa na nejakú komédiu, no potom navrhla, že či nepôjdeme na Krásku a Zviera. Pri pohľade do jej očí som si uvedomil, že toto vtedy naozaj chce a počas filmu a hlavne po ňom som sa nad obrazom Krásky a Zvieraťa zamýšľal čoraz viac. Film som celý preplakal, nebolo to pre hĺbku textov alebo príbeh ale hlavne preto, že to bolo 3D a nerobilo to dobre mojím očiam. Tento čas bol pre mňa skúškou, čo všetko som ochotný obetovať a v mojom srdci sa striedali preklínania Zvieraťa a obetavosť Krásky.

Ježiš je na kríži, môžeme tu vidieť vzťah Krásky a Zvieraťa? On je tá Kráska čistá a nevinná a drevo kríža je tým zvieraťom plným bolesti. Tento symbol však naberá hlbší zmysel.

Písmo nám hovorí, že Mesiáš bude zradený priateľom za 30 strieborných a tieto peniaze budú hodené na podlahu chrámu. Predpovedá, že bude ukrižovaný, jeho ruky a nohy budú prebodnuté. Tento opis spôsobov, akými umrie bol zaznamenaný o 800 rokov skôr, ako Rimania začali ukrižovanie praktizovať. Nebolo to však ani zďaleka všetko,

jeho učeníci ho zradia a zutekajú (Ž 31, 12),

falošne ho obvinia (Ž 35, 11),

bude mlčať pred jeho sudcami (Iz 53, 7),

bude priradený k hriešnikom (Iz 53, 12)

tí čo to uvidia, budú sa mu vysmievať (Ž 109, 25).

Zviera je prekliate, preto sa Ježiš stáva pred očami celého sveta prekliatím (Zvieraťom) a kríž, z ktorého ide strach, sa stáva jeho milovanou Nevestou (Kráskou).

Back to top button