Ako sa stať mníchom

Abba Mojžiš sa pýtal abbu Silvána: “Môže človek každý deň položiť nový základ?” Starec odpovedal: “Ak sa bude usilovať, môže položiť nový základ v každom okamihu.” Jeden z bratov sa opýtal otca Izidora, kňaza skítu: “Prečo majú démoni z teba taký strach?” Starec odpovedal: “Odkedy som sa stal mníchom, vždy som sa snažil nedovoliť hnevu vyrásť až do výšky mojich úst.” Abba Ján povedal: “Mníšstvo je drina. Mních sa namáha vo všetkom, čo robí. To je to, čo je mních.” Jedného dňa povedal abba Mojžiš bratovi Zachariášovi: “Povedz mi, čo mám robiť?” Pri tých slovách sa brat hodil na zem k starcovým nohám a povedal: “Mňa sa pýtaš, otče?” Starec mu povedal: “Ver mi, Zachariáš, syn môj, videl som Svätého Ducha zostupovať na teba a odvtedy som nútený pýtať sa teba.” Vtedy Zachariáš sňal z hlavy kapucňu, hodil si ju pod nohy a začal po nej dupať, vraviac: “Človek, ktorý nenechá jednať so sebou takto, sa nemôže stať mníchom.” V Kelliách bol starec nazývaný Apollo. Ak niekto prišiel, aby spolu urobili nejakú prácu, pustil sa do nej s radosťou a hovoril: “Dnes idem pracovať s Kristom na spásu svojej duše, lebo to je odmena, ktorú dáva.” Amma Teodora povedala, že učiteľovi musí byť cudzia túžba po nadvláde, ľudská sláva a pýcha. Nik ho nesmie dokázať obalamutiť lichotením alebo oslepiť darmi, ani dobyť cez žalúdok alebo ho prinútiť hnevom. Musí byť trpezlivý, mierny a tak pokorný, ako je to len možné. Musí byť spoľahlivý, nestranný, plný súcitu a milovník duší.

Back to top button