96. Nová jar dnes prišla

  1. Nová jar dnes prišla, – zem kvietim preniká, – |: Cirkev svätá oslavuje – svätca, mučeníka. 😐 2.Svätec plný jasu, – za Krista mučený, – |: nevädnúcim a víťazným – vencom odmenený. 😐 3. Umrel si za Krista, – vieru verne hlásal, – |: za ňu si od katov mužne – ťažké muky znášal. 😐 4. Preto na tvoj sviatok – všetkým srdce plesá, – |: i svätí ťa pozdravujú, – nebo raduje sa. 😐 5. Preslávil si vieru – aj v mučení smelý, – |: vyprosuj nám Božie dary, – pokoj pre svet celý. 😐 6. Zošli pokoj Cirkvi, – ľuďom požehnanie, – |: privítaj nás, svätý Juraj, – pri nebeskej bráne. 😐

 

Back to top button