91. Plesaj, Jeruzalem

  1. Plesaj, Jeruzalem, – dnes so svojím Kráľom, – čo sa k tebe blíži – na osliatku malom. – Pred ním veľký zástup jasá, – zdraví svojho Mesiá­ša, – zdraví svojho Mesiáša, – Ježiša Krista. 2.Otvor svoje brány, – vyjdi mu v ústrety, – pozdraviť ho pošli – všetky svoje deti. – Hosanna mu zaspievajte, – radostne ho privítajte, – radost­ne ho privítajte, – Ježiša Krista. 3.Vitaj, Synu Boží, – od Boha nám daný, – prišiel si nás zbaviť – našich hriechov rany. – Hosana všetci spievajme – a s jasotom oslavujme, – a s jasotom oslavujme – Ježiša Krista. 4. V zástupe ti, Pane, – každý chválu vzdáva, – k tebe, Kriste Kráľu, – ratolesťou máva. – Velebí ho duša naša, – prichá­dza k nám Božia spása, – prichádza k nám Božia spása, – Ježiša Krista.
Back to top button