87. Pod Kríž si stanem

  1. Pod Kríž si stanem, – Spasiteľu môj milý. – |: A prosiť budem, – odpusť mi viny, – ktoré ťa zranili. 😐 2.Pnel si na Kríži – a za mňa život dával. – |: Za ťažké hriechy, – sám bez útechy – pre mňa dokonával. 😐 3. Ach, muky tvoje, – často myslievam na ne. – |: Srdce bodajú – a nabádajú – dušu na pokánie. 😐 4. Ó, rany tvoje, – to nie sú ústa nemé. – |: Lásku hlásajú, – nás pozývajú – ctiť muky bolestné. 😐 5. V pamäti ich mám, – dopraj mi v milosti žiť. – |: Byť verný Bohu, – chrániť sa hriechu – a Boha velebiť. 😐
Back to top button