85. Buď pozdravený, svätý Kríž

  1. Buď pozdravený, svätý Kríž, – v živote mocná potecha, – |: jagavým lúčom nám žiariš – a zaháňaš zlého ducha. 😐 2.Spasiteľ, ty si pove­dal, – len čo ma zdvihnú zo zeme, – |: bolesti vaše utíšim, – pritiahnem všetkých blíž k sebe. 😐 3. Buď pozdravený, svätý Kríž, – ty kniha strastí Kristových, – |: písmená spásy nám napíš – a spas synov Adamových. 😐 4. Na drevo teba pribili – ohavné naše zločiny, – |: daj, by sme za ne slzili – až do poslednej hodiny. 😐 5. Poklesky svoje želie­me, – prúd krvi Pána hriech zmýva, – |: sve­do­mie ľudské čisté je, – keď v ňom Boh svätý prebýva. 😐 6. Pozeraj na Kríž, pokľakni, – ucti si žertvu spasenia, – |: a Kríž, chvála svätých, teba – oživí slávou vzkriesenia. 😐
Back to top button